I LO przeciw nienawiści

„Dlacze­go ma­my się niena­widzić? Zes­pa­la nas so­lidar­ność, niesie ta sa­ma pla­neta, jes­teśmy załogą te­go sa­mego statku”. Dziesiątki kartek z tym oraz innymi cytatami zawisło na korytarzach naszej szkoły. Klasy 1d i 1f podczas swoich lekcji wychowawczych wzięły udział w happeningu i prezentacji zupełnie innych niż zwyczajne akademie. Wszystko to za sprawą uczniów  2 b pod opieką pani Arlety Wydrzyńskiej – Roszak, którzy według własnego konceptu realizują ogólnopolski projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej „Nienawiść. Jestem przeciw!”. Projekt ma zmuszać do refleksji nad tak częstym dzisiaj; brakiem szacunku, akceptacji i zrozumienia dla drugiego człowieka. Skłania do zadania sobie pytania: „Jaki jestem wobec swojego znajomego, rodzica, człowieka, z którym jadę autobusem?…”. W czasie środowej lekcji wychowawczej uczestnicy spotkania w auli szkolnej usłyszeli o jednym z przejawów nienawiści – homofobii. Tutaj celem było pokazanie jak destruktywne skutki może ona nieść ze sobą, ile cierpienia może zadać, że sama odmienna orientacja seksualna nie powinna zmieniać tego jak postrzegamy taką osobę.