I LO po raz trzeci w PO WER 2020!

I LO w Koninie po raz trzeci uzyskało dofinansowanie swojego projektu mobilności dla nauczycieli w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W edycji POWER 2020 złożyliśmy projekt pt. “Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły”, którego celem jest wspomaganie naszych nauczycieli w zakresie doskonalenia metod pracy i umiejętności językowych nauczycieli przedmiotów humanistycznych, ścisłych, przyrodniczych czy wychowania fizycznego! Jakie działania podejmiemy? Zrealizujemy 25 mobilności do państw tj. UK, Austria, Włochy, Malta czy Hiszpania, gdzie weźmiemy udział w międzynarodowych kursach metodycznych lub językowych. Link do strony projektu

POWER 2016 – blog uczestników