I LO na GIS DAY!

W ramach współpracy z Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu uczniowie klas ekonomicznych 3f i 4e pod opieką p. M. Szeląg uczestniczyli w GIS DAY na uczelni. GIS DAY to święto geoinformacji mające na celu rozszerzenie wiedzy z zakresu Systemów Informacji Geograficznej i najnowszych rozwiązań technologicznych w dziedzinie geografii wśród uczniów.