Holokaust – ważna lekcja historii i empatii

27 stycznia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. W naszej szkole pamiętamy o tym. Rozmawialiśmy z uczniami o ludobójstwie i terrorze oraz o tym, jak poruszamy te trudne tematy podczas polsko-niemieckich wymian uczniowskich. Dzieliliśmy się wiedzą i doświadczeniem. Pani Marzena Grzybowska zaprezentowała praktyczne przykłady warsztatów historycznych, które realizuje podczas projektów z grupą niemiecką, w których młodzież zajmuje się II Wojną Światową i holokaustem w atmosferze szacunku, kultury słowa i wolnej od uprzedzeń. Pan Szymon Jagodziński w swoim wykładzie dotyczącym ludobójstwa skupił się na miejscach zbrodni głównie na terenie Wielkopolski. Przy okazji wręczył w towarzystwie Przewodniczącej Klubu Sybiraka nagrody uczniom wyróżnionym w konkursie o stalinizmie i Sybirze. Młodzież po wysłuchaniu wykładu podczas pracy grupowej wypracowała własne stanowisko dotyczące znaczenia przeszłości w rozumieniu przez nich teraźniejszości, a następnie liderzy grup zaprezentowali je obecnym.