Harmonogram matur ustnych w formule 2015

Harmonogram matur ustnych w formule 2015 (absolwenci z lat poprzednich).

język angielski – 11 maja 2023, godzina 9:00, sala 201

język niemiecki – 11 maja 2023, godzina 9:00, sala 203

język polski – 12 maja 2023, godzina 9:00, sala 222.