Fundacja Schumana

24 marca br. od godziny 13.15 odbędzie się warsztat przeprowadzony przez współpracujących z Fundacją Schumana trenerów i ekspertów, których zadaniem jest udzielenie informacji o działalności Unii Europejskiej, głównie nt. polityki spójności (w formie faktów i mitów). Dyskusja dotyczyć będzie wartości związanych z polityką spójności, jak również tworzenia założeń lokalnego projektu realizującego zasady i założenia tejże polityki. W trakcie warsztatu edukatorzy odpowiedzą na pytania uczestników, które mogą wykraczać poza temat polityki spójności. Zainteresowani uczniowie proszeni są o kontakt z Panią Marzeną Grzybowską. Spotkanie prowadzone będzie z wykorzystaniem interaktywnych metod i narzędzi w formie online, trwa dziewięćdziesiąt minut.