Etap szkolny XXVI Olimpiady Teologii Katolickiej

W roku szkolnym 2015/2016 XXVI Olimpiada Teologii Katolickiej na etapie szkolnym odbyła się 17 listopada. Hasło tegorocznej edycji Olimpiady brzmi: „Święty Jan Paweł II – wychowawca młodych pokoleń” Hasło nawiązuje do homilii Jana Pawła II w Łowiczu w dniu 14 czerwca 1999 roku poświęconej tematyce wychowania. Jednocześnie stwarza okazję do włączenia się w dzieło duchowych przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, których inicjatorem był właśnie Święty Jan Paweł II.