Ekologia w praktyce!

21 kwietnia uczniowie klasy 1C wzięli udział  w warsztatach klimatycznych organizowanych przez Urząd Miasta w KDK w Koninie. Na warsztatach edukacyjnych Klimatyczny Konin Zielono-Niebieska infrastruktura w praktyce poruszane były kwestie zagospodarowania terenu w Koninie, jakie są tego plusy, minusy, zagrożenia i szanse. Opisywaliśmy krajobraz różnych miejscowości i dyskutowaliśmy na temat wad i zalet tego miejsca. Mogliśmy również zagospodarować teren wokół naszej szkoły według własnych pomysłów np. większa ilość zieleni, zielony dach, odprowadzenie wód opadowych, stworzenie zielonych ścian wertykalnych. Bardzo nam się spodobało branie czynnego udziału w takich warsztatach, które rozwijają kreatywność myślenia i były dla nas nowym doświadczeniem.