Eko-przestrzeń:  czarne czy zielone – wybór należy do nas

30 listopada w naszej szkole odbyło się niecodzienne spotkanie z pracownikami MPEC w Koninie. Tematem spotkania była tzw. zielona energia czyli alternatywne źródła energii do paliw kopalnych oraz problem smogu i jego negatywny wpływu na życie na naszej planecie. Podczas zajęć praktycznych przetwarzaliśmy energię wiatrową na elektryczną, przeprowadzaliśmy zjawisko elektrolizy, której towarzyszyło wytwarzanie wodoru – napędu wodorowego używanego następnie do poruszania dziecięcego samochodu. Analizowaliśmy i obserwowaliśmy konwersję energii świetlnej w energię elektryczną na przykładzie pracy paneli fotowoltaicznych. A oto fotorelacja!