Edukacja konsumencka

W grudniu uczniowie klas 2B, 2BD, 2C, 2E, 2ED, 3B, 3A, 3D, 3DD, 3E, 3F, 3FD, w ramach zajęć z przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości”, brali udział w spotkaniach z Miejskim Rzecznikiem Konsumentów w Koninie p. Tatianą Przychodzką nt. „Edukacja konsumencka”.  Pani Rzecznik przybliżyła młodzieży zagadnienia z zakresu prawa konsumenckiego, reklamacji z tytułu rękojmi, gwarancji, zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość. Uczniowie nabyli kompetencje konsumenckie niezbędne do codziennego funkcjonowania i stali się bardziej świadomymi konsumentami.