Dziewiąta rocznica śmierci Wisławy Szymborskiej

Wisława Szymborska, polska poetka, eseistka i laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie literatury z 1996 roku, zmarła 1 lutego 2012 roku. Urodziła się 2 lipca 1923 r. na podpoznańskim Prowencie, który obecnie jest częścią Kórnika. Kiedy miała osiem lat, jej rodzina przeprowadziła się do Krakowa, z którym była związana do końca swojego życia. To w Krakowie zadebiutowała jako poetka, publikując w 1945 wiersz „Szukam słowa” na łamach „Dziennika Polskiego”. Pierwszy tomik poezji Wisławy Szymborskiej, noszący tytuł „Dlatego żyjemy”, ukazał się w 1952 roku. W tym samym roku Szymborska została członkiem Związku Literatów Polskich. W latach 1953–1966 była kierownikiem działu poezji tygodnika „Życie Literackie”, na początku lat osiemdziesiątych rozpoczęła współpracę z „Tygodnikiem Powszechnym”. Od 1988 była członkiem PEN Clubu, a od 2001 była członkiem honorowym Amerykańskiej Akademii Sztuki i Literatury. Czytaj więcej…