Dzień Sybiraka 2016

Dzień 17 września  roku jest dniem rozpoczynającym Wielką Martyrologię Polaków Na Wschodzie. Sejm RP podjął decyzję, że dzień ten będzie „Dniem Sybiraka”. W tym symbolicznym dniu, jak zawsze jesteśmy z naszymi przyjaciółmi – Sybirakami.

Obchody „Dnia Sybiraka” rozpoczęły się Mszą Św. W kościele Św. Wojciecha w Morzysławiu, kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej upamiętniającej pierwsze zsyłki na Syberię i do Kazachstanu.

Po złożeniu symbolicznych wiązanek, odczytany został przez dwie członkinie Honorowego Klubu Wnuka Sybiraka „Apel Pamięci” poświęcony bohaterom tych wydarzeń. Stało się już tradycją, że w obchodach tych uczestniczy Honorowy Klub Wnuka Sybiraka.

Klub ten powstał na mocy „Porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem Sybiraków Regionu  Konińskiego i I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Koninie, które zawarte zostało w dniu 17 września 2012 roku.

W myśl porozumienia, najważniejszą rolą Honorowego Klubu Wnuka Sybiraka jest przekazywanie młodzieży prawdy historycznej o losach i martyrologii Polaków na zesłaniu, ukazywanie postaw  i zachowań patriotycznych na tle losów Polaków Sybiraków-zesłańców i  tych, którzy żyją tam do dzisiaj.

W tym roku obchody uświetniła swoją obecnością Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Koninie pani Elżbieta Świder.