Dwujęzyczność z punktu widzenia naukowego

W dniach 29-31 maja 2017 r. odbyła się międzynarodowa konferencja CONTACTS & CONTRASTS 2017 zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, Wydział Filologii. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była profesor Barbara Lewandowska-Tomaszczyk. W konferencji wzięło udział grono wybitnych specjalistów m.inn.: Professor Lucile Desblache (Roehampton University, London), Professor David Katan (University of Salento – Lecce), Professor Hubert Orłowski (Polska Akademia Nauk, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu), Professor Mirosław Pawlak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Adam Mickiewicz University in Kalisz), Professor David Pichaske (Southwest Minnesota State University, Marshall, MN), Professor Eliza Pieciul-Karmińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Professor Hanna Pułaczewska (Uniwersytet Szczeciński). Podczas tej konferencji nauczyciel naszej szkoły – p. Agnieszka Borowiak przedstawiła prezentację zatytułowaną: ”Why CLIL?” W najbliższym czasie planowana jest publikacja pokonferencyjnego tomu, w którym ukażą się artykuły będące kontynuacją tematów prezentowanych podczas tej konferencji.