Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła

Miło nam poinformować, że I LO biorąc udział w konkursie „Projekt z klasą” (projekt „Plenerowy spektakl Mickiewiczowskich Dziadów” przygotowany przez klasę 2B) znalazło się w elitarnym gronie placówek, które w szczególny sposób dbają o rozwijanie umiejętności kluczowych swoich uczniów i zostało uhonorowan tytułem „Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła”. Jest to duże wyróżnienie!

To znak, że szkoła:

• podchodzi do edukacji sposób nowoczesny,

• jest otwarta na uczniowskie inicjatywy,

• tworzy dobre warunki do rozwijania pasji i wspierania talentów,

• poprzez wspieranie pracy metodą projektu kształtuje umiejętności i postawy niezbędne do funkcjonowania w życiu społecznym (m.in. współpraca, planowanie, odpowiedzialność),

• jest atrakcyjna dla rodziców, którzy poszukują dla swoich dzieci szkoły inspirującej i twórczej.

Znaleźliśmy się na „Mapie Dobrze ZaPROJEKTowanej Edukacji”, która po każdej edycji konkursu pokazuje skalę zaangażowania w pracę metodą projektu w poszczególnych województwach.