Debata o uchodźcach

Uczniowie I LO dyskutowali na temat problemu uchodźców. Debatę otworzyła prezentacja wprowadzająca zebranych w temat zakończona pytaniami dotyczącymi najtrudniejszych kwestii: „Czy przyjęcie uchodźców jest dla nas szansą czy zagrożeniem?” „Czy Polska powinna przyjąć uchodźców?” „Czy grozi nam islamizacja?”. Młodzież żywo dyskutowała prezentując różne poglądy i stanowiska wobec problemu, ujawniając własne obawy, ale także dostrzegając potrzebę humanitarnej pomocy uchodźcom. Spotkanie przygotował szkolny Klub Europejski „Kontakt” pod opieką p. D. Ganowicz i p. D. Romańczuk-Klaczek. Prezentacje o uchodźcach i pytania do dyskusji przygotowały uczennice klasy IIIc: Agata Janicka i Marta Dzikowska. W debacie udział wzięli uczniowie klasy IIa, IIb i IIf.