Czy kościuszkowscy kosynierzy mieli chromowane kosy? A tak naprawdę… Właściwości CHROMU i jego związków


26 czerwca 2017r. odbyły się warsztaty laboratoryjne z chemii. Spotkanie miało na celu przypomnienie projektowania i opisu doświadczeń chemicznych zgodnie z wymogami, jakie obowiązują na egzaminie maturalnym. Jednak nadrzędnym celem było poznanie właściwości chemicznych związków chromu poprzez samodzielne wykonanie doświadczeń chemicznych. Adresatami warsztatów była głównie młodzież klasy drugiej o profilu medycznym, ale w spotkaniu wzięli udział także pasjonaci klasy pierwszej ☺ Atmosfera, ze względu na przyjemny wakacyjny czas, jak każdego roku,  sprzyjała swobodnym naukowym poczynaniom ☺
Wyjaśnię jeszcze, że pierwszy tytuł nawiązuje do zbliżającego się Roku Kościuszkowskiego. Nasz czcigodny patron żył w latach 1746-1817, natomiast odkrycie chromu nastąpiło w roku 1797, tak więc czysto teoretycznie można domniemywać, że to niezwykłe naukowe odkrycie dotarło również do Kościuszki ☺ Jednakże Insurekcja kościuszkowska miała miejsce w 1794 r., a więc kościuszkowscy kosynierzy chromowanych kos nie mieli