Ćwiczenia terenowe dla maturzystów – Karkonosze – październik 2016

W dniach 6 i 7 października 2016r. odbyła się wycieczka w Karkonosze skierowana dla maturzystów zdających geografię. Udział wzięli głównie uczniowie klasy 3e, ale również pojedyncze osoby z klas 1c, 1f i 2c. Podczas takich zajęć uczniowie są wyposażeni w zestaw materiałów edukacyjnych i zadań utrwalających materiał, taki jak: geneza i budowa geologiczna Sudetów, rozwój rzeźby Karkonoszy, piętra roślinne i cechy klimatu górskiego oraz zadania z matury próbnej. Zajęcia zorganizowała nauczycielka geografii mgr Henryka Hypś, przy merytorycznym wsparciu i pilotowaniu wycieczki przez byłego nauczyciela I LO (i klasy 3e) mgr Kazimierza Gmerka. Opiekunowie i zarazem nauczyciele geografii mogli uczniom naocznie pokazać zmienność klimatu w górach: pierwszego dnia musieli dostosować trasę z powodu ciągłego opadu deszczu – wejście do wodospadu Kamieńczyka (tu: działalność wody płynącej, typy erozji i siła wezbranego potoku…). Drugiego zaś dnia wysiłek uczniów został nagrodzony błękitem nieba na najwyższym szczycie Karkonoszy, ale też pokrywą śniegu powyżej 1000 m n.p.m.  Wszyscy uczestnicy zdobyli Śnieżkę w warunkach iście zimowych i pełni wrażeń ze zrozumieniem przyjęli decyzję opiekunów o skróceniu trasy ze względu na częściowe oblodzenie szlaków (wcześniej planowano zejście obok Małego i Dużego Stawu). Zdjęcia obrazują dwa dni o zupełnie odmiennych warunkach klimatycznych.