CLiL w Brighton z Martyn’em

 

Udział w kursie metodycznym dla nauczycieli języka angielskiego w Brighton był dla mnie okazją do odświeżenia metod nauczania i poszerzenia wachlarza technik aktywizujących stosowanych na lekcji. Głównym tematem kursu był CLiL (uczenie przedmiotów w języku obcym), który stwarza uczniom szansę na rozwój zarówno wiedzy z przedmiotu, jak i umiejętności językowych. Warsztatowa forma zajęć była dla mnie bardzo motywująca i rozwijająca a osobowość prowadzącego (p. Martyn Ford) inspirowała do natychmiastowego działania. Okazja uczestniczenia w lekcji w roli ucznia była doświadczeniem dającym mi ponownie możliwość przyjrzenia się lekcji z tej drugiej perspektywy. Największe wrażenie wywarł na mnie fakt, że skuteczność technik uczenia się można zmierzyć (Evidence-based teaching). Rezultaty badań na ponad 300tys. uczniów pokazują bezsprzecznie, że najskuteczniejsza jest wizualizacja nauczanych treści. Podczas warsztatów p. Martyn Ford zaprezentował kilkanaście technik możliwych do wykorzystania na lekcjach każdego przedmiotu. Emilia Bugaj