Chemia w praktyce

Chcielibyśmy się podzielić niezwykłym doświadczeniem, jakim było uczestnictwo grupy uczniów klasy 3E/3ED i 4D/4DD w warsztatach pt. „Chemia Organiczna” na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu, które odbyły się 26 marca.

Nasi młodzież miała możliwość wykonywania różnorodnych eksperymentów, które nie tylko rozwijały ich zainteresowania naukowe, ale również poszerzały wiedzę z zakresu chemii organicznej. W trakcie warsztatów przeprowadzili szereg doświadczeń, takich jak otrzymywanie mydła, reakcje estryfikacji oraz wykonanie próby Trommera.

Dodatkowo, nasi uczniowie zgłębiali tajniki chemii organicznej poprzez odróżnianie alkoholi od fenoli oraz alkoholi monohydroksylowych od polihydroksylowych. Nie zabrakło także bardziej zaawansowanych eksperymentów, takich jak reakcje kwasu octowego z tlenkiem miedzi(II), zasadą sodową i magnezem.

Ponadto, uczniowie mieli okazję wykorzystać swoją wiedzę chemiczną w praktyce, wykrywając obecność skrobi w różnych produktach spożywczych.

Wyjątkowe doświadczenie uczestników było możliwe dzięki uprzejmości i zaproszeniu Pana Profesora UAM dr hab. Waldemara Nowickiego. Serdecznie dziękujemy za tę okazję do nauki i eksploracji świata chemii organicznej.