Chemia bliżej nas…

Rok 2022 został ogłoszony przez Sejm Rokiem Ignacego Łukasiewicza w związku z 200. rocznicą urodzin twórcy światowego przemysłu naftowego. Uzasadnieniem dla jubileuszu są „…wielkie i niezwykłe zasługi Ignacego Łukasiewicza dla przemysłu i gospodarki Polski, a także jego zaangażowanie w walkę o niepodległość ojczyzny oraz dbałość o pracowników”. Uczniowie klasy 1F, uczestnicy projektu „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie” CHEMIA BLIŻEJ NAS przygotowali prezentację o życiu i osiągnięciach Ignacego Łukasiewicza, wykonali doświadczenia, których bohaterką była nafta. Zbadali: wpływ nafty na ptasie pióra, odczyn nafty, przewodnictwo elektryczne, palność, rozpuszczalność substancji stałej, cukru w nafcie, gęstość nafty względem wody. Przygotowali także własną lampę naftową i chemiczną flagę Polski, do przygotowania której użyli nafty i wody. Spotkanie podsumował konkurs, w którym uczniowie wykorzystali interaktywną aplikację Kahoot. W spotkaniu uczestniczyły klasy 1F i 3D.