Oferta edukacyjna I LO w Koninie 2020/2021

Informator ósmoklasisty – I LO w Koninie

Terminy i regulaminy

Zarządzenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty dot. rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego 2020/2021

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Koninie

Załącznik nr 1 – sprawdzian kompetencji językowych

Załącznik nr 2 – oferta edukacyjna 2020-21

Dokumenty i druki do pobrania/wydrukowania
Informacje dla kandydatów do klas dwujęzycznych

  •