Oferta edukacyjna I LO w Koninie 2020/2021

Informator ósmoklasisty – I LO w Koninie

Terminy i regulaminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021

Wykaz konkursów i zawodów – 2020-2021

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Koninie

Załącznik nr 1 – sprawdzian kompetencji językowych

Załącznik nr 2 – przedmioty punktowane

Dokumenty i druki do pobrania/wydrukowania
Informacje dla kandydatów do klas dwujęzycznych

  •