WRĘCZENIE LEGITYMACJI HONOROWEGO KLUBU WNUKA SYBIRAKA

W dniu 14 grudnia 2016 roku w Izbie Pamięci Związku Sybiraków odbyło się uroczyste wręczenie legitymacji Honorowego Klubu Wnuka Sybiraka. Legitymacje wręczyła uczniom klas Id i If opiekunka Klubu z ramienia Związku Sybiraków – pani Maria Pawłowska. W uroczystości uczestniczyli również uczniowie klasy IIIg, którzy w ten symboliczny sposób zakończyli zaszczytną współpracę z Sybirakami. Po krótkiej części artystycznej pani Stanisława Ristowska omówiła symbolikę i znaczenie sztandaru Związku Sybiraków. Nowo wybranym “wnukom” gratulacje złożyły: Dyrektor I LO – pani Elżbieta Świder oraz sekretarz Związku Sybiraków – pani Maria Pawłowska.Uroczystość zakończyła się wysłuchaniem hymnu Związku Sybiraków. ŻYCZYMY WIELU SUKCESÓW NOWO WYBRANYM “WNUKOM” !

Listopadowy czas zadumy…Szkolne Dziady po raz 26.

Już po raz 26 w dniu 4 listopada zostały wystawione Mickiewiczowskie Dziady cz. II. Spektakl wzbudził duże zainteresowanie wśród uczniów naszego liceum i gości przybyłych z Gimnazjum Nr 1 i ZS Kopernik. Swoją obecnością zaszczycili nas również goście – Sybiracy. Z dużym wzruszeniem przyjęli pojawiające się na scenie widmo zesłańca, które było nawiązaniem do działającego w szkole Klubu Wnuka Sybiraka. Szkolna wersja wzbogacona jest też o kwestię Tadeusza Kościuszki – naszego Patrona. Widowisko przygotowane w całości przez klasę 2b pod kierownictwem p. Hanny Nowak i p. Arlety Wydrzyńskiej-Roszak zostało zaprezentowane w szkolnej auli dwukrotnie, natomiast w godzinach popołudniowych, o zachodzie słońca, przedstawienie mieli możliwość obejrzeć mieszkańcy Konina, w scenerii Bulwarów Nadwarciańskich. Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele władz Konina, dyrekcja szkoły i rodzice uczniów-aktorów. Przybyła także spora grupa młodzieży, która kilkanaście lat temu brała udział w tymże samym przedsięwzięciu. Spektakl wspaniale wpisuje się w czas listopadowej zadumy i refleksji dotyczącej przemijania…

Dzień Sybiraka 2016

Dzień 17 września  roku jest dniem rozpoczynającym Wielką Martyrologię Polaków Na Wschodzie. Sejm RP podjął decyzję, że dzień ten będzie „Dniem Sybiraka”. W tym symbolicznym dniu, jak zawsze jesteśmy z naszymi przyjaciółmi – Sybirakami.

Obchody „Dnia Sybiraka” rozpoczęły się Mszą Św. W kościele Św. Wojciecha w Morzysławiu, kolejnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej upamiętniającej pierwsze zsyłki na Syberię i do Kazachstanu.

Po złożeniu symbolicznych wiązanek, odczytany został przez dwie członkinie Honorowego Klubu Wnuka Sybiraka „Apel Pamięci” poświęcony bohaterom tych wydarzeń. Stało się już tradycją, że w obchodach tych uczestniczy Honorowy Klub Wnuka Sybiraka.

Klub ten powstał na mocy „Porozumienia o współpracy pomiędzy Związkiem Sybiraków Regionu  Konińskiego i I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Koninie, które zawarte zostało w dniu 17 września 2012 roku.

W myśl porozumienia, najważniejszą rolą Honorowego Klubu Wnuka Sybiraka jest przekazywanie młodzieży prawdy historycznej o losach i martyrologii Polaków na zesłaniu, ukazywanie postaw  i zachowań patriotycznych na tle losów Polaków Sybiraków-zesłańców i  tych, którzy żyją tam do dzisiaj.

W tym roku obchody uświetniła swoją obecnością Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Koninie pani Elżbieta Świder.

 

Spotkanie ze Związkiem Sybiraków

 

5 kwietnia Honorowy Klub Wnuka Sybiraka uczestniczył w spotkaniu ze Związkiem Sybiraków. Zgodnie z tradycją było to tzw. “Święcenie”. Po święceniu potraw przez proboszcza Józefa Wysockiego i po podzieleniu się “jajeczkiem”, odbyła się część oficjalna. My ze swej strony uświetniliśmy spotkanie programem artystycznym. Przybliżyliśmy Sybirakom postać patrona naszej szkoły T.Kościuszki. Okazało się, że ma on wiele wspólnego z Sybirakami m.in. poprzez fakt osadzenia go przez Rosjan w twierdzy pietropawłoskiej. Naszą rolą było również nakręcenie filmu z tego spotkania, aby ocalić naszych przyjaciół, i ich przeżycia od zapomnienia.

Dzień Sybiraka

 

Cieszymy się, że możemy ponownie uczestniczyć w tak ważnym dniu jakim jest Dzień Sybiraka, który co roku świętujemy 17 września. Jest to w Polsce Światowy Dzień Sybiraka, od 1991 roku Dzień Sybiraka, a od 2003 Światowy Dzień Sybiraka o charakterze zjazdu w celu upamiętnienia rocznicy agresji ZSRR na Polskę i jej konsekwencji. Dla nas najważniejsze w tym dniu jest przypominanie prawdziwych losów zesłańców, spisywanie ich od żyjących osób i przekazywanie dalej. Podczas uroczystości wręczono nagrody nadane przez Zarząd Główny Związku Sybiraków: Medal dla Zarządu Związku Sybiraków Oddział Konin, Złotą odznakę honorową za działalność dla pani Jadwigi Grabiec – prezes oddziału konińskiego oraz dwie odznaki honorowe dla pani Stefanii Norkiewicz i pana Edwarda Pawlaka. O wręczenie odznaczeń poproszono między innymi wice prezydenta miasta Konina Sławomira Lorka. Opiekunem Klubu Wnuka Sybiraka przy I LO jest p. Arleta Kędziora – Kurz.