Warsztaty literackie dla klasy patronackiej UAM

Kolejne spotkanie warsztatowe, zorganizowane w naszej szkole przez Wydział Filologii Polskiej UAM,  dla klasy 2b o profilu humanistycznym, odbyło się 9 lutego. Zajęcia zostały poprowadzone przez pana doktora Marcina Telickiego z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Tematem spotkania była tym razem PAMIĘĆ. Uczniowie interpretowali utwór zatytułowany Cud Pawła Huelle, który jest znanym współczesnym prozaikiem, poetą, krytykiem literackim i dramaturgiem. Przedmiotem rozważań były ważne dla każdego człowieka tematy dotyczące: przemijania , wspomnień oraz pamięci jednostek i pokoleń. Uczestnicy warsztatów podczas analizy wspomnianego tekstu mogli, jak zwykle, podzielić się swoimi odczuciami i dowiedzieć się, jak inni postrzegają ten problem.

Różne oblicza apokalipsy

19. listopada odbyły się kolejne warsztaty literacko-kulturalne dla klasy patronackiej. Tym razem klasa 2B wspólnie z dr Anną Brzóstowicz Klajn zajmowała się literackimi i filmowymi realizacjami motywu apokaliptycznego. Prowadząca prześledziła wraz z klasą funkcjonowanie motywu na  przestrzeni wieków umiejętnie nawiązując do wydarzeń historycznych, które były odczytywane jako „koniec świata”.

Cykl wykładów dla klasy patronackiej

Klasa II B (klasa patronacka) rozpoczyna  cykl spotkań  z wykładowcami UAM w roku szkolnym 2015/16. Tematyka spotkań.
XI           Apokalipsa – dr Monika Brzóstowicz-Klajn
XII          Pamięć  – dr Marcin Telicki
II           Do określenia przez prowadzącego po konsultacji ze szkołą – dr Paulina Michalska-Górecka
III         Do określenia przez prowadzącego po konsultacji ze szkołą – dr Paulina Michalska-Górecka
IV           Władza – dr Maciej Parkitny (pojedyncze zajęcia)
IV           Męskość – dr Jerzy Borowczyk
V          Do określenia przez prowadzącego po konsultacji ze szkołą – dr Paulina Michalska-Górecka
VI     Prezentacja uczniowska na konferencji w Poznaniu – dot. cyklu zajęć  – prowadzący cykl towarzyszy klasie podczas konferencji. Konferencja międzyszkolna odbędzie się w Collegium Maius w Poznaniu

Spotkania z Odyseuszem

30 września 2015 klasa 2B – klasa patronacka – zainaugurowała nowy cykl wykładów i warsztatów organizowanych dla nas przez Instytut Filologii Polskiej UAM. Tym razem w siedzibie Biblioteki Raczyńskich uczniowie wysłuchali wykładu dotyczącego eposu Homera – Odysei.  Największą atrakcją było wysłuchanie fragmentu eposu wygłoszonego po grecku przez prowadzącego wykład dra M. Stróżyńskiego. Teraz naprawdę  wiemy, czym był heksametr. Oprócz nas w wykładzie wzięli udział uczniowie z poznańskich liceów oraz szkół biorących udział w projekcie z Kościana, Kalisza i Swarzędza.