Erasmus + Questions for Europe!

Pierwsza akcja programu Erasmus+ “Questions for Europe? – Answers from Europe” za nami. Każdy uczeń I LO zadał indywidualnie pytania Europie. Które z nich staną się przedmiotem projektu? To dopiero się okaże.  Z wielu setek pytań zadanych w szkołach w Niemczech, Estonii, Włoszech i na Litwie powstanie katalog pytań, które będą przedmiotem projektu. Dalsze informacje po spotkaniu roboczym wszystkich koordynatorów w Ingolstadt, które odbędzie się na początku grudnia. Watch out for news soon!

Erasmus+ w I LO

Erasmus+ w I LO – Tak się żyje Europą!

Co czyni naszą szkołę wyjątkową? Wiele rzeczy, ale na pewno wielorakość programów i przedsięwzięć międzynarodowych. Drogowskaz partnerstw przy wejściu do szkoły jest tego dowodem. A właśnie teraz zaczynamy kolejny – już siódmy –  program ze środków UE. Już w tym tygodniu nauczycie języków obcych zaprezentują Wam projekt „Questions for Europe? – Answers from Europe! Fragen für Europa? – Antworten aus Europa!” . Czeka na Ciebie dwuletnia edukacyjna przygoda z Twoimi rówieśnikami z czterech państw UE! Językiem projektu jest język angielski.   

Link video: Erasmus Plus w I LO