Dwujęzyczność z punktu widzenia naukowego

W dniach 29-31 maja 2017 r. odbyła się międzynarodowa konferencja CONTACTS & CONTRASTS 2017 zorganizowana przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Koninie, Wydział Filologii. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była profesor Barbara Lewandowska-Tomaszczyk. W konferencji wzięło udział grono wybitnych specjalistów m.inn.: Professor Lucile Desblache (Roehampton University, London), Professor David Katan (University of Salento – Lecce), Professor Hubert Orłowski (Polska Akademia Nauk, Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu), Professor Mirosław Pawlak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie, Adam Mickiewicz University in Kalisz), Professor David Pichaske (Southwest Minnesota State University, Marshall, MN), Professor Eliza Pieciul-Karmińska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Professor Hanna Pułaczewska (Uniwersytet Szczeciński). Podczas tej konferencji nauczyciel naszej szkoły – p. Agnieszka Borowiak przedstawiła prezentację zatytułowaną: ”Why CLIL?” W najbliższym czasie planowana jest publikacja pokonferencyjnego tomu, w którym ukażą się artykuły będące kontynuacją tematów prezentowanych podczas tej konferencji.

CLiL w Brighton z Martyn’em

 

Udział w kursie metodycznym dla nauczycieli języka angielskiego w Brighton był dla mnie okazją do odświeżenia metod nauczania i poszerzenia wachlarza technik aktywizujących stosowanych na lekcji. Głównym tematem kursu był CLiL (uczenie przedmiotów w języku obcym), który stwarza uczniom szansę na rozwój zarówno wiedzy z przedmiotu, jak i umiejętności językowych. Warsztatowa forma zajęć była dla mnie bardzo motywująca i rozwijająca a osobowość prowadzącego (p. Martyn Ford) inspirowała do natychmiastowego działania. Okazja uczestniczenia w lekcji w roli ucznia była doświadczeniem dającym mi ponownie możliwość przyjrzenia się lekcji z tej drugiej perspektywy. Największe wrażenie wywarł na mnie fakt, że skuteczność technik uczenia się można zmierzyć (Evidence-based teaching). Rezultaty badań na ponad 300tys. uczniów pokazują bezsprzecznie, że najskuteczniejsza jest wizualizacja nauczanych treści. Podczas warsztatów p. Martyn Ford zaprezentował kilkanaście technik możliwych do wykorzystania na lekcjach każdego przedmiotu. Emilia Bugaj