Archiwum

Konkurs “Matematyka bez granic”

W środę 10 maja odbył się po raz kolejny  etap wstępny konkursu matematycznego “Matematyka bez granic”. W konkursie brała udział klasa matematyczna 1f. Jest to konkurs trochę nietypowy ponieważ uczniowie rozwiązują zadania całą klasą dzieląc się na grupy. Uczniowie mogą ze sobą rozmawiać, a także wypracować i przedstawić wspólnie rozwiązania. Taki sposób pracy spowodował, że uczniowie bardzo chętnie zaangażowali się w rozwiązywanie 13 zadań konkursowych. Zadania te dotyczyły między innymi prędkości i poruszania się po okręgu, objętości i pól powierzchni brył, kątów, liczb pierwszych i ułamków. Jedno z zadań było podane w języku angielskim. Uczniowie mieli je przetłumaczyć, rozwiązać i podać rozwiązanie również w  języku angielskim. Etap finałowy już 2 czerwca.  Życzymy powodzenia i trzymamy kciuki!

Wiktoria w finale Szansy na sukces!

Majowy News! Już 23 maja Wiktoria Krakowska, uczestniczka zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Koninie, bierze udział w finale Szansy na Sukces. Aby wygrała potrzebuje naszych SMS-ów! Liczymy gorąco na Was! 

Jak wiecie Wiktoria wygrała jedną z edycji  Szansy na Sukces, gdzie zaśpiewała ,,Tego chciałam” z repertuaru Ani Dąbrowskiej. Nasza piosenkarka miała wtedy sporą konkurencję, ponieważ w programie wystąpili profesjonaliści.  Jeśli wygra finał weźmie udział w festiwalu w Opolu! 

Wiki to licealistka (I LO) w klasie maturalnej. Pochodzi z Konina. Jest miłośniczką śpiewu oraz teatru. Wrażliwa, kreatywna, ambitna, wytrwale dążąca do celu. Mówi, że jej drugim domem jest Młodzieżowy Dom Kultury w Koninie, w którym uczy się śpiewu, gry na pianinie i aktorstwa. W wolnych chwilach dzieli się swoją pasją do śpiewu na takich platformach jak Tik Tok, czy YouTube. Jej instruktorką jest Sylwia Dziardziel.

Sprawdzian kompetencji językowych

Sprawdzian kompetencji językowych zostanie przeprowadzony 2 czerwca 2021  o godzinie 15:00 w budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie przy ul. Adama Mickiewicza 14.

Kandydaci zainteresowani miejscem w grupie dwujęzycznej, nawet jeśli nie jest to opcja nr 1, składają wnioski do szkoły pierwszego wyboru do 31 maja 2021 do godz. 15:00. Tylko kandydaci, którzy uzyskają min. punktów będą brani pod uwagę do grup dwujęzycznych.

Poniżej wyciąg z Regulaminu szkolnej Komisji rekrutacyjnej dostępnego na stronie https://1lokonin.pl/category/rek-21-22/ ze wskazowkami praktycznymi. w ww regulaminie znaleźć również można szczegółowy opis wymagań na sprawdzian.

 1. Dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych przeprowadza się sprawdzian kompetencji językowych składający się z części pisemnej na poziomie B1 (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego).
 2. Sprawdzian trwa 60 min i składa się z następujących części: rozumienia tekstu czytanego oraz testu leksykalno – gramatycznego. Wszystkie pytania są pytaniami zamkniętymi jednokrotnego wyboru.
 3. Za sprawdzian kandydat może uzyskać maksymalnie 40 pkt.
 4. Kandydat uzyskuje pozytywny wynik sprawdzianu w przypadku otrzymania minimum 16 punktów.
 5. Ze sprawdzianu kompetencji językowych zwolnieni są i otrzymują maksymalną ilość punktów: 
  1. kandydaci posiadający certyfikat z języka angielskiego: FCE lub CAE lub CPE, którzy okażą do wglądu oryginał certyfikatu i złożą wraz z dokumentami jego potwierdzoną kopię; 
  2. kandydaci posiadający tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej oraz laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka angielskiego przeprowadzonych zgodnie  z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4).
 6. Zwolnienie ze sprawdzianu kompetencji językowych następuje na podstawie dokumentów potwierdzających podstawę zwolnienia.
 7. Na sprawdzian kompetencji językowych kandydat przychodzi z ważną legitymacją szkolną.

Kiedy 100-lecie pierwszej matury?

Tegoroczni maturzyści łapią oddech po pierwszym tygodniu egzaminów, warto więc przypomnieć tych, którzy napisali egzamin dojrzałości w Koninie niemal 100 lat temu. 

Czy wiecie, że… w 1923 roku odbyła się pierwsza matura w historii konińskiego szkolnictwa? Świadectwa dojrzałości otrzymało wtedy raptem jedenastu uczniów! Uczęszczali oni do Konińskiego Gimnazjum znajdującego się w Domu Zemełki na Placu Wolności, który był wcześniejszą siedzibą I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. 

W kolejnym 1924 roku jednym z maturzystów był Mieczysław Bekker, profesor Uniwersytetu w Michigan oraz współtwórca pojazdu LRV (Lunar Rover Vehicle), który w ramach programu kosmicznego Apollo wylądował na Księżycu. 

Matura 2021 jest znakomitą okazją, aby przywołać dziedzictwo pierwszych absolwentów naszej szkoły i powrócić pamięcią do tych odległych czasów. Niebawem, w 2023 roku z okazji okrągłego 160-letniego Jubileuszu I LO, będziemy świętować również 100-lecie pierwszej matury napisanej w naszym mieście. Tabla z absolwentami na korytarzach budynku szkoły są ważną częścią historii Konina. 

Matura z języka polskiego

W dniu 4 maja rozpoczęła się tegoroczna sesja maturalna.

Do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym przystąpiło 184 abiturientów naszego liceum. Egzamin przybrał nieco inną formę, ponieważ maturzyści otrzymali aż dwa arkusze – w pierwszym znalazł się test czytania ze zrozumieniem, w drugim – trzy tematy wypracowań. Tym samym maturzyści uzyskali większą niż do tej pory możliwość wyboru (dwa tematy rozprawki oraz interpretacja tekstu lirycznego). Korzystając ze zdobytej wiedzy i wypracowanych umiejętności oraz używając języka ojczystego, maturzyści zmierzyli się z pierwszym z wielu czekających ich egzaminów.

Następny egzamin z języka polskiego – ten na poziomie rozszerzonym, odbędzie się 10 maja.

Mamy nadzieję, że wszystkie wyniki będą satysfakcjonujące!

Podziękowania za zbiórkę

Już szósty rok szkolny nasz szkoła realizuje ogólnopolski projekt „Dla misji i środowiska”. Pomimo nauczania zdalnego udało się zebrać 18 kg zużytych płyt CD i DVD i 15 kg zużytych baterii. Pieniądze uzyskane z utylizacji zostaną przeznaczone na rzecz Misji Zagranicznych Księży Sercanów.

Koordynatorzy projektu dziękują wszystkim zaangażowanym i jednocześnie informują, że od września zbiórka obejmie zużyte baterie i telefony. 

Co się wydarzyło w maju?

Oblężenie Jerozolimy przez Rzymian, powstanie Konstantynopola, początek wojny stuletniej, podbój Nowego Świata, pierwsza wolna elekcja w Polsce, Konstytucja 3 Maja, wojny napoleońskie, użycie broni chemicznej na ziemiach polskich, III powstanie śląskie, zamach majowy w Polsce, koniec II wojny światowej, Polska w Unii Europejskiej. O tych i innych wydarzeniach, do których doszło w historii w miesiącu maju przeczytacie w kolejnej odsłonie Kartki z kalendarza historycznego.  Zapraszam. 

100. rocznica urodzin K. K. Baczyńskiego

W 2021 roku obchodzimy setną rocznicę urodzin poety Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

Baczyński należał do pokolenia Kolumbów – pierwszego pokolenia urodzonego w wolnej Polsce, które musiało zmierzyć się z okrucieństwem drugiej wojny światowej. Jego rówieśnikami i szkolnymi kolegami byli: Tadeusz Zawadzki „Zośka”, Jan Bytnar „Rudy” oraz Aleksy Dawidowski „Alek” – bohaterowie powieści Aleksandra Kamińskiego pt. „Kamienie na szaniec”. Czytaj dalej….