Archiwum

I LO z Certyfikatem Wiarygodna Szkoła!

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie otrzymało Certyfikat Wiarygodne Liceum 2014!


DLA KOGO PROGRAM WIARYGODNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE? Kategoria Wiarygodne Liceum jest Programem, który ma na celu wyróżnić najlepsze Licea w całej Polsce. Program ma charakter ogólnopolski, natomiast został opracowany z podziałem na poszczególne powiaty. Program dedykowany jest szkołom, które przede wszystkim osiągają wysoki wskaźnik EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej). Jest to wskaźnik opracowywany przy współpracy z Ministerstwem Edukacji przez Instytut Badań Edukacyjnych. Wskaźnik ten dotyczy porównania wyników maturalnych z egzaminami gimnazjalnymi. W ten sposób wykazuje się, jaką efektywność/postęp dany uczeń wykonał w szkole.

Dodatkowo pod uwagę brane jest także Kryterium Bazy oraz Bezpieczeństwa. Szkoła wykazywać musi wysokie standardy w tych obszarach. W związku z tym, uczestnictwo w Programie uzależnione jest od pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji. Szkoła może zdobyć dodatkowe punkty za udział w wielu projektach unijnych bądź jeśli prowadzi swoje autorskie projekty. Punktowana jest także ciekawa i innowacyjna baza oraz wszelkiego rodzaju działania prowadzone przez szkołę w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa. Szczegóły procesu kwalifikacji i weryfikacji do Programu zawarte są w regulaminie.

Warunkiem uczestnictwa w Programie i otrzymania unikalnego wyróżnienia w formie Certyfikatu jest:

  • wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa w Programie oraz dostarczenie dokumentów wymaganych Regulaminem w celu zakwalifikowania szkoły do Programu,
  • akceptacja Regulaminu Programu,
  • pozytywne przejście weryfikacji przeprowadzonej przez Kapitułę Programu w oparciu o przewidziane Regulaminem procedury.

Celem projektu jest ułatwienie potencjalnym kandydatom na uczniów do Liceum wyboru takiej szkoły, która w pełni odpowie na ich potrzeby a także wyróżnia się na rynku edukacyjnym.

Certyfikaty i odznaczenia otrzymane przez I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie

1. 2003 – odznaka honorowa „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” (z inicjatywy Zarządu Województwa Wielkopolskiego)

2. 2003 – Benedykt 2002 dla Absolwentów I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie (z inicjatywy Kapituły „Benedykta”)

3. 2004 – certyfikat ‘Szkoła z Klasą’

4. 2007 – certyfikat ‘Szkoła z Tradycją’

5. 2011 – certyfikat ‘Bezpieczna Szkoła’

6. 2012 – certyfikat ‘Szkoła Odkrywców Talentów’

7. 2013 – certyfikat ‘Szkoła E(x)plory’

8. 2013 – medal ‘Przyjaciel Dziecka’

9. 2013 – medal ‘Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju’

10. 2015 – certyfikat ‘Wiarygodna szkoła’

11. 2016 – certyfikat ‘Miejsce wolne od nienawiści