Bitwa pod Maratonem

(12 września 490 roku p.n.e.)

I inwazja perska (król Dariusz I Wielki) na Grecję była oficjalnie odwetem za zaangażowanie sie Aten w powstanie antyperskie w Jonii. Plan ateński przewidywał  stoczenie bitwy, zanim cała armia perska (a zwłaszcza potężna jazda) wyokrętuje się z pokładu floty inwazyjnej. Wojska Aten (10 tys. zbrojnych pod rozkazami Militiadesa plus 1 tys. Platejczyków) pokonały armię perską (26 tysięcy żołnierzy) w bitwie pod Maratonem. O porażce Persów przesądziło tempo natarcia ciężkozbrojnej piechoty greckiej, co uniemożliwiło planowe użycie perskich łuczników. Zginąć miało ok. 4 tys. Persów (głównie w odwrocie) i podobno tylko 200 Ateńczyków. Ateny były ocalone, ale następca Dariusza I, Kserkses, już planował rewanż. Tym razem nawała perska spaść miała na całą Helladę. 

Linki – bitwa pod Maratonem 490 p.n.e. 

Część 1  

Część 2