„Biotechnologia przeciwciał w klinice”

 

W dniu 3 grudnia klasa 3d oraz przedstawiciele klas 3c, 2d, 2c i 1d, pod opieką p. I. Czajkowskiej oraz p. A. Lenard, wzięli udział w zajęciach warsztatowych pt. „Biotechnologia przeciwciał w klinice”, odbywających się w BioCentrum Edukacji Naukowej w Warszawie. Uczniowie mieli możliwość pogłębienia i poszerzenia wiedzy merytorycznej, a przede wszystkim zapoznania się z technikami laboratoryjnymi m.in. z techniką pipetowania oraz przeprowadzenia testów: antystreptolizynowego-O i immunoenzymatycznego. Wszystkie grupy zgodnie stwierdziły, że zajęcia były niezwykle wartościowe, dały obraz pracy w laboratorium analitycznym, jak również był to przedsmak zajęć laboratoryjnych na studiach przyrodniczych. A co uczniowie sądzą o takich zajęciach? Wojtek Szmytka i Martyna Bąkowska z IIId: „Zajęcia były bardzo ciekawe głównie ze względu na to, że mieliśmy możliwość samodzielnej pracy na zaawansowanym sprzęcie laboratoryjnym. Warsztaty umożiwiły nam zdobycie doświadczenia w obsługiwaniu pipet automatycznych, co niewątpliwie będzie bardzo przydatne na naszych wymarzonych kierunkach studiów.”