Bajki Krasickiego i klasa 2As

W jaki sposób najlepiej utrwalić wiedzę dotyczącą bajek Ignacego Krasickiego? Według oświeceniowej zasady „bawiąc, uczyć”, klasa 2As bawiła się, przypominając jednocześnie cechy gatunkowe bajek. W trakcie pracy w grupach uczniowie mieli okazję do integracji ,a także wykorzystania talentów plastycznych.