Podróż sentymentalna rodziny prof. M. Bekkera

 

27 lipca 2015 r. na długo zapisze się na kartach historii I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Koninie. W bieżącym roku przypada 110. rocznica urodzin prof. Mieczysława Grzegorza Bekkera, znakomitego naukowca w dziedzinie nauki zwanej Terramechniką, wyjątkowego inżyniera i współtwórcę pojazdu LRV(Lunar Rover Vehicle). Rodzina jest w trakcie sentymentalnej podróży śladami swojego sławnego przodka. Z tej okazji gościliśmy córkę prof. Mieczysława Bekkera Ewę Heusler z rodziną. Rodzinie towarzyszyli prof. Józef Modelski, prof. Grzegorz Pawlicki – reprezentujący politechnikę Warszawską oraz Wiceburmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek. Goście zostali powitani przez Dyrektor I LO Jolantę Fabisiak i Wiceprezydenta Konina Sławomira Lorka. Charakter spotkania był niezwykły. Panowała bardzo rodzinna atmosfera, obecni dzielili się swoimi wspomnieniami. W jednym miejscu spotkali się ludzie zafascynowani postacią konstruktora łazika księżycowego, który w programie Apollo wylądował na księżycu. Podczas spotkania goście mieli okazję zobaczyć film autorstwa Tadeusza Chwałczyka pt. „Księżyc nad Koninem” nagrodzony na festiwalu OKFA 2004. Film ten prezentuje nie tylko dorobek zawodowy, ale również miejsca związane z jego latami szkolnymi.

W MEDIACH:

konin.naszemiasto.pl 

 lm.pl 

www.konin.pl 

 infokonin.pl

Profesor większość swojego życia zawodowego spędził w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych pracując w ostatnim okresie swojego życia dla NASA. Dzięki tej wizycie rodzina miała możliwość obejrzenia miejsc, w których dorastał. Piotr Rybczyński, kierownik Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego zaprezentował oryginalne dokumenty obrazujące ścieżkę edukacyjną prof. Bekkera. Dzięki tej prezentacji poznaliśmy kilka „tajemnic” rodzinnych. Wizyta w Koninie była tylko jednym z punktów 10 dniowego pobytu w Polsce ,w trakcie którego uczestniczyli min. w uroczystości nadania imienia Profesora Bekkera szkole w Chełmie Lubelskim oraz odwiedzili miejsca związane z życiem prof. Bekkera w regionie konińskim takie jak Zbiersk i Stawiszyn. Rodzina odwiedzi również Gosławice jak również Politechniką Warszawską, której Profesor był również absolwentem i gdzie jedna z sal wykładowych nosi jego imię.

I LO z Certyfikatem Wiarygodna Szkoła!

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie otrzymało Certyfikat Wiarygodne Liceum 2014!


DLA KOGO PROGRAM WIARYGODNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE? Kategoria Wiarygodne Liceum jest Programem, który ma na celu wyróżnić najlepsze Licea w całej Polsce. Program ma charakter ogólnopolski, natomiast został opracowany z podziałem na poszczególne powiaty. Program dedykowany jest szkołom, które przede wszystkim osiągają wysoki wskaźnik EWD (Edukacyjnej Wartości Dodanej). Jest to wskaźnik opracowywany przy współpracy z Ministerstwem Edukacji przez Instytut Badań Edukacyjnych. Wskaźnik ten dotyczy porównania wyników maturalnych z egzaminami gimnazjalnymi. W ten sposób wykazuje się, jaką efektywność/postęp dany uczeń wykonał w szkole.

Dodatkowo pod uwagę brane jest także Kryterium Bazy oraz Bezpieczeństwa. Szkoła wykazywać musi wysokie standardy w tych obszarach. W związku z tym, uczestnictwo w Programie uzależnione jest od pozytywnie przeprowadzonej weryfikacji. Szkoła może zdobyć dodatkowe punkty za udział w wielu projektach unijnych bądź jeśli prowadzi swoje autorskie projekty. Punktowana jest także ciekawa i innowacyjna baza oraz wszelkiego rodzaju działania prowadzone przez szkołę w celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa. Szczegóły procesu kwalifikacji i weryfikacji do Programu zawarte są w regulaminie.

Warunkiem uczestnictwa w Programie i otrzymania unikalnego wyróżnienia w formie Certyfikatu jest:

  • wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa w Programie oraz dostarczenie dokumentów wymaganych Regulaminem w celu zakwalifikowania szkoły do Programu,
  • akceptacja Regulaminu Programu,
  • pozytywne przejście weryfikacji przeprowadzonej przez Kapitułę Programu w oparciu o przewidziane Regulaminem procedury.

Celem projektu jest ułatwienie potencjalnym kandydatom na uczniów do Liceum wyboru takiej szkoły, która w pełni odpowie na ich potrzeby a także wyróżnia się na rynku edukacyjnym.

Certyfikaty i odznaczenia otrzymane przez I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie

1. 2003 – odznaka honorowa „Za zasługi dla Województwa Wielkopolskiego” (z inicjatywy Zarządu Województwa Wielkopolskiego)

2. 2003 – Benedykt 2002 dla Absolwentów I Liceum im. T. Kościuszki w Koninie (z inicjatywy Kapituły „Benedykta”)

3. 2004 – certyfikat ‘Szkoła z Klasą’

4. 2007 – certyfikat ‘Szkoła z Tradycją’

5. 2011 – certyfikat ‘Bezpieczna Szkoła’

6. 2012 – certyfikat ‘Szkoła Odkrywców Talentów’

7. 2013 – certyfikat ‘Szkoła E(x)plory’

8. 2013 – medal ‘Przyjaciel Dziecka’

9. 2013 – medal ‘Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju’

10. 2015 – certyfikat ‘Wiarygodna szkoła’

11. 2016 – certyfikat ‘Miejsce wolne od nienawiści