Ahoj przygodo! – czyli co zostaje po PO WERze?

Poza nowymi kompetencjami zdobytymi na kursie “Methodik, Didaktik, Kultur” w Wiedniu (w ramach projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” PO WER 2020), również znajomości z uczestnikami pochodzących z innych krajów. Tak trafiłem do czeskiej Kawriny, tuż za polską granicą. Odwiedziłem tam kolegę po fachu Miloša Kučerę, dyrektora Gymnazium Karvina. Nasze szkoły i miasta są bardzo podobne w swoim charakterze. To co diametralnie nas odróżnia to nakłady na oświatę w Polsce i w Republice Czeskiej. Szkoła wygląda niesłychanie nowocześnie, dysponuje nowoczesnymi pracowniami tematycznymi, niesamowitą infrastrukturą sportową. Z małą grupą językową pracowało dwóch native speakerów jednocześnie – jeden Amerykanin na stałe pracujący w szkole, drugi Kanadyjczyk – w ramach programu miejskiego. Uczniowie uzdolnieni muzycznie mają do dyspozycji profesjonalne studio nagraniowo-koncertowe. Przychodząc do szkoły, zatwierdzają kartą chipową swoją obecność, czy też wybierają jedno z trzech menu dostępnych danego dnia w stołówce. W szkole pracują bardzo dobrze zarabiający nauczyciele, co naocznie przekłada się na różnorodność projektów. I to wszystko w publicznej szkole – 5 minut jazdy od polskiej granicy.