Absolutorium 2023

W kalendarzu każdego roku szkolnego absolutorium klas czwartych to uroczystość wywołująca najwięcej emocji, zamykająca pewien etap w życiu, czas pożegnań, podziękowań, wspólnego świętowania ukończenia szkoły średniej. Tegorocznych abiturientów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców  powitała na uroczystości absolutoryjnej w dniu 28 kwietnia Pani Dyrektor Emilia Bugaj, podkreślając rangę odniesionego przez nich w niełatwych warunkach sukcesu. Jego potwierdzeniem są świadectwa ukończenia szkoły średniej i pamiątkowe karty absolwenta wręczone uczniom klas 4A,4B,4C,4Di 4E. Absolwenci osiągający najlepsze wyniki w nauce otrzymali świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe od Rady Rodziców, a Nagrody Specjalne za działalność artystyczną, reprezentowanie szkoły i stuprocentową frekwencję przyznano Kindze Żelichowskiej, Kindze Wysockiej, Wiktorii Trzmielewskiej, Marii Gąsiorowskiej, Gracjanowi Pakulskiemu, Iwonie Sakowskiej, Jakubowi Adamczewskiemu, Iwo Nowierskiemu, Marcie Krzępiec, Marcie Najkowskiej i Patrycji Wróbel. Szczególnymi bohaterami tegorocznej uroczystości są Agata Ołtuszyk z klasy 4A i Kamil Jaworski z klasy 4E uhonorowani najwyższym szkolnym odznaczeniem ”Zasłużony dla I Liceum”, przyznawanym od 1972 roku osobom szczególnie wyróżniającym się w działalności na rzecz szkoły i godnie ją reprezentującym. Muzycznym talentem olśniły słuchaczy Kinga Żelichowska, Agata Ołtuszyk i Kinga Wysocka. Absolwentów pożegnali uczniowie młodszych klas i wychowawcy. ”W trakcie pobytu w liceum dojrzeliście na naszych oczach i dziś- ze wzruszeniem-spoglądam w Wasze dorosłe już twarze” mówiła Pani Arleta Rybarczyk. „Życzymy Wam, abyście wykorzystali swoją szansę i żeby zawsze otaczali Was mądrzy i życzliwi ludzie. Bądźcie szczęśliwi i otwarci na to, co przyniesie życie. Kochani! Życzymy Wam powodzenia na maturze i powodzenia w życiu!”