A jak to robią w Finlandii?

 

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (2014) I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Koninie realizuje projekt „Uczący się nauczyciele – wykształcony uczeń”. Ostatnim działaniem tego projektu był wyjazd czterech nauczycielek (uczących matematyki, podstaw przedsiębiorczości i języka angielskiego) na szkolenie metodyczne dotyczące analizy porównawczej z systemem fińskim. Wizyta w Finlandii miała miejsce w październiku 2016. Wybrałyśmy Finlandię, ponieważ powszechnie wiadomo, że od wielu lat młodzież z fińskich szkół uzyskuje najwyższe wyniki w testach PISA, a fiński system edukacyjny uważany jest za wzorcowy. Podczas szkolenia zapoznano nas z fińskim systemem edukacyjnym, nową podstawą programową (wprowadzaną obecnie od 2014 r.), technikami nauczania dwujęzycznego przedmiotów niejęzykowych oraz sposobami zarządzania placówkami oświatowymi. Głównym celem szkolenia było pokazanie nam „od kuchni” jak funkcjonuje fińska szkoła. Obserwowałyśmy lekcje, rozmawiałyśmy z nauczycielami, dyrektorami i uczniami oraz podziwiałyśmy rewelacyjnie wyposażone sale lekcyjne. Dodatkową atrakcją była możliwość odwiedzenia jednej ze szkół szwedzkich, w których, choć realizowana jest fińska podstawa programowa, funkcjonuje inny model nauczania – szwedzki.