74. rocznica zakończenia II wojny światowej w Europie

Nowy poczet sztandarowy I LO w Koninie reprezentował naszą szkołę podczas uroczystości miejskich z okazji 74.rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie.  Mimo, że oficjalne przekazanie sztandaru dopiero 24 maja podczas absolutorium, nowe  przyboczne i chorąży wywiązali się wzorowo z powierzonego zadania.