Rekrutacja uczniów do klas pierwszych w Koninie odbywa się elektronicznie, więcej na ten temat w zakładce: “Rekrutacja elektroniczna

Oferta edukacyjna I LO w Koninie 2020/2021

Informator ósmoklasisty – I LO w Koninie

Terminy i regulaminy

Terminy postępowania rekrutacyjnego 2020-2021

Wykaz konkursów i zawodów – 2020-2021

Regulamin Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej
w I Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Koninie

Załącznik nr 1 – sprawdzian kompetencji językowych

Załącznik nr 2 – przedmioty punktowane

Informacje dla kandydatów do klas dwujęzycznych

Zarządzenie Nr 84/2020 Prezydenta Miasta Konina

Dokumenty i druki do pobrania/wydrukowania