25. edycja Olimpiady Wiedzy o Środkach Psychoaktywnych rozstrzygnięta!

Tegoroczna olimpiada przebiegała pod hasłem ,,Mam pomysł na zdrowe i bezpieczne życie”. Do 10 listopada nasi uczniowie mogli wysyłać prace na Konkurs Plastyczny oraz brać udział w Teście Wiedzy – tym razem nietypowo – bo online. Celem olimpiady było zainteresowanie młodzieży profilaktyką zdrowotną zapobiegającą stosowaniu środków psychoaktywnych, wdrażanie do aktywnej promocji i edukacji zdrowotnej wśród rówieśników oraz rozwijanie umiejętności, wyobraźni i kreatywności poprzez wykonanie plakatów promujących zdrowy styl życia. Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania!
Test Wiedzy: 
1. Martyna Kowalska, klasa 3BII 
2. Jacek Krupa, klasa 2Cg 
3. Marta Romanowska, klasa 3B
Konkurs Plastyczny:
1. Iwo Wótkiewicz 2Ag
2. Julia Szczepaniak 2Ag
Wszystkim gratulujemy i zapraszamy po odbiór nagród!

Iwo Wótkiewicz 2Ag
Julia Szczepaniak 2Ag