STRAJK

Szanowni Rodzice i Uczniowie, W związku z otrzymaną uchwałą Zarządu Ogniska Związku Nauczycielstwa Polskiego w sprawie strajku, dyrektor I LO w Koninie informuje, że w naszej szkole planowana jest akcja strajkowa, która ma się rozpocząć od dnia 8 kwietnia 2019 roku do odwołania.

Wobec powyższego  informuję uczniów i rodziców, że organizacja pracy szkoły może być zaburzona i zajęcia lekcyjne w tej sytuacji nie będą się odbywać, natomiast szkoła będzie sprawowała opiekę nad uczniami podczas trwania akcji strajkowej w godzinach swojej pracy, tj. od 8:00 do 15:05.  Ponadto sytuacja jest dynamiczna i różne scenariusze mogą mieć miejsce. O rozwoju sytuacji będziemy Państwa na bieżąco informowali poprzez dziennik Librus oraz stronę internetową szkoły.

Elżbieta Świder – dyrektor szkoły