Matury próbne

Po przerwie świąteczno-noworocznej dla klas trzecich zaplanowano próbny egzamin maturalny.

W pierwsze trzy dni (3-7.01.19) wszystkie klasy trzecie przychodzą tylko na egzaminy – lekcje są zawieszone, obowiązuje strój galowy. Szczegółowy harmonogram prób maturalnych jest wywieszony na drugim piętrze przy głównych schodach.

W pozostałe dni:

8.01.19 – 3A i 3C ma zawieszone lekcje a uczniowie, którzy nie przystępują do egzaminu z j. polskiego na poziomie rozszerzonym z klas A,B i C realizują zajęcia według planu 3B;

9.01.19 – 3E ma lekcje zawieszone a uczniowie, którzy nie przystępują do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym chodzą na lekcje według planu klasy 3F;

10.01.19 – 3F nie ma lekcji a uczniowie, którzy nie przystępują do egzaminu z geografii chodzą na lekcje z klasą 3E.