Harmonogramy pracy dla klas I i II na ostatni tydzien roku szkolnego

Zmiany! W ostatnim tygodniu roku szkolnego 2017/2018 weźmiecie udział w diagnozie szkolnej. Klasy drugie zmierzą się z maturami a klasy pierwsze napiszą testy diagnostyczne. Dla klas pierwszych po testach diagnostycznych planujemy lekcje według załączonego harmonogramu. Będzie to uzupełnienie podstawy programowej i zapoznanie z rozszerzeniami 🙂