2017 Rokiem Tadeusza Kościuszki

Wśród sześciu patronów, których ustanowił Sejm w Roku 2017 znalazł się Tadeusz Kościuszko. 

„Tadeusz Kościuszko zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów. Jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej. Uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i równość; Thomas Jefferson, jeden z autorów amerykańskiej Deklaracji Niepodległości, nazwał Tadeusza Kościuszkę najprawdziwszym synem wolności, oddając mu hołd w związku z jego działalnością w Stanach Zjednoczonych Ameryki” – zaakcentowano w przyjętej uchwale.

W 2017 r. ma miejsce 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki – Najwyższego Naczelnika Siły Zbrojnej Narodowej ogólnonarodowego powstania, zwanego insurekcją kościuszkowską, polskiego i amerykańskiego generała, „niezłomnego bojownika w walkach o niepodległość”.

Ponadto rok 2017 to również Rok Kościuszki pod auspicjami UNESCO. Początek w lutym 2017, zakończenie w październiku. Fundacje w Sydney, Krakowie, Nowym Yorku i Warszawie organizują konkurs dla dorosłych i młodzieży szkół średnich: muzyczny na piosenki i kompozycje oraz graficzny o tematyce kościuszkowskiej.

I Liceum Ogólnokształcące w Koninie będzie świętować te wydarzenia związane z naszym Patronem przez cały rok 2017.