Lekcja otwarta

W czerwcu odbyła się w ILO lekcja otwarta biologii. Zajęcia poświęcone były owadom. Uczniowie obserwowali cechy budowy zewnętrznej i wewnętrznej karaczana argentyńskiego. Samodzielnie przeprowadzili sekcję owada tego gatunku pod okiem nauczyciela biologii p. Doroty Wapniarskiej. Lekcja prowadzona była w językach polskim
i angielskim. Pomysł na lekcję otwartą w klasie dwujęzycznej narodził się po wysłuchaniu wspomnień nauczyciela chemii p. Doroty Szewczyk-Bąkowskiej z pobytu w Irlandii w ramach projektu „Rozwój nauczycieli sukcesem szkoły” PO WER. Była to inspiracja do tego, aby zaprezentować pracę w klasach dwujęzycznych innym nauczycielom i podzielić się doświadczeniem związanym z używaniem języka obcego w nauczaniu biologii.

Podczas lekcji wykorzystano wizualizer i inne pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu unijnego „Wykorzystanie metody eksperymentu w kształtowaniu i rozwijaniu kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki w I LO w Koninie”.